Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp mới cập nhật

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đông Phước
Mã số thuế:

6300365901

Địa chỉ: Thửa đất số 2939, tờ bản đồ số 08A, Ấp Đông Lợi, Xã Đông Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Thua Dat So 2939, To Ban Do So 08a, Dong Loi Hamlet, Dong Phuoc Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Đông Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024