Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp mới cập nhật

Công Ty TNHH DV Nguyên Phong
Mã số thuế:

4201985442

 Điện thoại:

02588794901

Địa chỉ: 04 Lê Quý Đôn, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 04 Le Quy Don, Phuoc Tien Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30 - 8 - 2023