Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thái Nguyên

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thái Nguyên
Hiện tại có 13,567 Doanh nghiệp tại Thái Nguyên được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Học Mãi Việt Nam
Mã số thuế:

4601620781

 Điện thoại:

0329063355

Địa chỉ: Số 3, ngõ 158 đường Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: No 3, Lane 158, Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21 - 7 - 2024

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Thái Anh
Mã số thuế:

4601620189

 Điện thoại:

0981578626

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 4, Trung Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hạ Tầng 296 Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601620090

 Điện thoại:

0982925426

Địa chỉ: Số 296, tổ 6, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 296, Civil Group 6, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

Công Ty TNHH DV Và TM Hiệp Quỳnh
Mã số thuế:

4601619962

 Điện thoại:

0984063599

Địa chỉ: Số 293, đường Cách mạng tháng tám, tổ 1, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 293, Cach Mang Thang Tam Street, Civil Group 1, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc (Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers)

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Dịch Vụ Hacen Eco-Smart Farm
Mã số thuế:

4601619930

 Điện thoại:

0879967787

Địa chỉ: Tổ 10, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 10, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-term accommodation activities)

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Ngày thành lập: 3 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Vật Liệu Điện Tử Mactape Việt Nam
Mã số thuế:

4601619803

 Điện thoại:

0965568600

Địa chỉ: Tầng 8, Số 99 Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: 8th Floor, No 99, Bac Son Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Ký Phú
Mã số thuế:

4601619560

Địa chỉ: Tầng 4, Số 679, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 4th Floor, No 679, Luong Ngoc Quyen Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp