Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Công Ty TNHH Nhà Nghĩ Hương Quê
Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Văn Lộng - Nhánh Đập Rừng, Khu phố Chánh Lộc 4, Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Address: No 17 Nguyen Van Long - Nhanh Dap Rung, Chanh Loc 4 Quarter, Chanh My Ward, Thanh Pho, Thu Dau Mot District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3703115754

 Điện thoại:

0919379299

Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp