Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Bắc Ninh
Hiện tại có 28,921 Doanh nghiệp tại Bắc Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Trung Việt Gongniu
Mã số thuế:

2301289854

Địa chỉ: Tầng 1, Số 11, đường Nguyễn Đăng Sở, (thửa đất số 34, tờ bản đồ số 60), Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 1st Floor, No 11, Nguyen Dang So Street (Thua Dat So 34, To Ban Do So 60), Kinh Bac Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Zopod Technology (Vietnam)
Mã số thuế:

2301289822

Địa chỉ: Nhà xưởng RBF 2-2, Lô đất CN4-2, Khu Công nghiệp Yên Phong II-C, Xã Đông Tiến và, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nha Xuong RBF 2-2, Lot Dat CN4-2, Yen Phong Ii-C Industrial Zone, Dong Tien Va Commune, Tam Giang Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Peripower Vietnam
Mã số thuế:

2301289780

Địa chỉ: Tầng 1, Thửa đất số 394, tờ bản đồ số 3, Phố Trần Quốc Tảng, Khu 4, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: 1st Floor, Thua Dat So 394, To Ban Do So 3, Tran Quoc Tang Street, Khu 4, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp