Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cà Mau

Ảnh về Doanh nghiệp tại Cà Mau
Hiện tại có 13,219 Doanh nghiệp tại Cà Mau được cập nhật trên doanhnghiep.me
Doanh Nghiệp TN Quán Sao Mai
Mã số thuế:

2001371498

Địa chỉ: Khu Dân cư Sao Mai, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Address: Sao Mai Residential Area, Ba Dieu Hamlet, Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Tinh Ca Mau, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Ngày thành lập: 31 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thủy Sản Thái Bình Dương
Mã số thuế:

2001371307

 Điện thoại:

0913608687

Địa chỉ: Đường số 12A, khóm 3, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: 12a Street, Khom 3, Tan Xuyen Ward, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Ngày thành lập: 29 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Tiến Đạt
Mã số thuế:

2001371339

 Điện thoại:

0948883347

Địa chỉ: Đường D4, khu đô thị Bạch Đằng, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: D4 Street, Bach Dang Urban Area, Ba Dieu Hamlet, Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Ngày thành lập: 29 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Việt
Mã số thuế:

2001371314

Địa chỉ: Đường Quang Trung, Hẻm 87/2D, khóm 2, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Address: Quang Trung Street, Hem 87/2D, Khom 2, Ward 5, Ca Mau City, Tinh Ca Mau, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Ngày thành lập: 28 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Trường Phát
Mã số thuế:

2001371272

 Điện thoại:

0913608687

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Address: Hamlet 3, Tac Van Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Ngày thành lập: 28 - 8 - 2023

Công Ty TNHH MTV Nguyễn Văn Non CM
Mã số thuế:

2001371226

 Điện thoại:

0917167738

Địa chỉ: Ấp 12A, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Address: 12a Hamlet, Khanh Binh Dong Commune, Tran Van Thoi District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (Remediation activities and other waste management services)

Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Ngày thành lập: 25 - 8 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp