Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Vĩnh Long

Ảnh về Doanh nghiệp tại Vĩnh Long
Hiện tại có 8,081 Doanh nghiệp tại Vĩnh Long được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Cà Phê Và Thức Ăn Chay The Gloria Cil
Mã số thuế:

1501136204

 Điện thoại:

0867611126

Địa chỉ: Số 15 đường Phan Văn Đáng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 15, Phan Van Dang Street, Ward 9, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating)

Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 09/05/2022

Công Ty CP Dầu Khí Thanh Long Phát - Chi Nhánh Tam Bình
Mã số thuế:

1801720185-001

Địa chỉ: Thửa Đất Số 15, Tờ Bản Đồ Số 43, Tổ 17, Ấp Mỹ An, Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 15, To Ban Do So 43, Civil Group 17, My An Hamlet, Binh Ninh Commune, Tam Binh District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 09/05/2022

Chi Nhánh Công Ty TNHH Ri Ta Võ
Mã số thuế:

0302802627-059

 Điện thoại:

02837442266

Địa chỉ: Thửa Đất Số 606, Tờ Bản Đồ Số 5, Tổ 11, Khóm 2, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 606, To Ban Do So 5, Civil Group 11, Khom 2, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of motor vehicles)

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 06/05/2022

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Đa Phát
Mã số thuế:

1501136437

 Điện thoại:

0936407417

Địa chỉ: Số 199, đường Trần Đại Nghĩa, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 199, Tran Dai Nghia Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of electrical household appliances, furniture and lighting equipment and other household articles n.e.c in specialized stores)

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 20/05/2022

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại An Sinh Tại Tỉnh Vĩnh Long
Mã số thuế:

4600377333-001

 Điện thoại:

0914935929

Địa chỉ: Số 123P ,Đường Nguyễn Văn Lâu, Khóm 4, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Address: No 123P, Nguyen Van Lau Street, Khom 4, Ward 8, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19/05/2022

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Đức – Chi Nhánh Vĩnh Long
Mã số thuế:

0301921780-004

Địa chỉ: Thửa đất số 482, 484, Tờ bản đồ số 04, Tổ 14, Ấp Phú Tiên, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 482, 484, To Ban Do So 04, Civil Group 14, Phu Tien Hamlet, Trung Nghia Commune, Vung Liem District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (Manufacture of plastics products)

Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19/05/2022

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Đầu Tư Việt - Nhật Tại Vĩnh Long
Mã số thuế:

0313751188-008

 Điện thoại:

02393838938

Địa chỉ: Số 89 đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 89, Trung Nu Vuong Street, Ward 1, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 25/04/2022

Công Ty TNHH VLXD Ba Tèo
Mã số thuế:

1501136081

 Điện thoại:

0937559309

Địa chỉ: Thửa đất số 228, tờ bản đồ số 45, tổ 5, ấp Giữa, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 228, To Ban Do So 45, Civil Group 5, Giua Hamlet, Loan My Commune, Tam Binh District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment in specialized)

Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 28/04/2022

Công Ty TNHH Nika Holdings
Mã số thuế:

1501136116

 Điện thoại:

0899167954

Địa chỉ: Số 60A/73 đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 60a/73, Mau Than Street, Khom 3, Ward 3, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods)

Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 28/04/2022

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Pharma Global Tại Vĩnh Long
Mã số thuế:

0312196245-002

 Điện thoại:

0939898276

Địa chỉ: Số 72A27 Đường Nguyễn Văn Nhung, Tổ 72A, Khóm 4, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Address: No 72a27, Nguyen Van Nhung Street, 72a Civil Group, Khom 4, Ward 3, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 28/04/2022

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Ads
Mã số thuế:

1501134912

 Điện thoại:

0911906349

Địa chỉ: Số 80/1A, đường Phó Cơ Điều, Khóm 4, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 80/1a, Pho Co Dieu Street, Khom 4, Ward 3, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of computer, computer peripheral equipment, software and telecommunication equipment in specialized stores)

Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 03/03/2022

Chi Nhánh Vĩnh Long - Công Ty TNHH Unilux
Mã số thuế:

0316338765-015

 Điện thoại:

02838989640

Địa chỉ: Số 276C, tổ 14, khóm Mỹ Thuận, Phường Tân Hội, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 276C, Civil Group 14, Khom My Thuan, Tan Hoi Ward, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Tân Hội, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 09/03/2022

Chi Nhánh Vĩnh Long - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu T.Globes
Mã số thuế:

0314176974-002

 Điện thoại:

0941234652

Địa chỉ: thửa đất số 363, tờ bản đồ số 32, tổ 5, ấp Phú Hòa, Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 363, To Ban Do So 32, Civil Group 5, Phu Hoa Hamlet, An Phuoc Commune, Mang Thit District, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 10/03/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp