Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại An Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại An Giang
Hiện tại có 15,446 Doanh nghiệp tại An Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH New Version Entertainment
Mã số thuế:

1602174044

Địa chỉ: Tổ 22, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: Civil Group 22, Binh Hoa Hamlet, Binh Thuy Commune, Huyen Chau Phu, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 31 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Phạm Thiên Kim
Mã số thuế:

1602174012

Địa chỉ: Số nhà 01/01, Ấp Mỹ Trung, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: No 01/01, My Trung Hamlet, My Phu Commune, Huyen Chau Phu, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 30 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Viễn Thông Cao Thị Hồng Siếng
Mã số thuế:

1602174005

 Điện thoại:

0978088242

Địa chỉ: 634 Đường Vòng Núi Sam, Khóm Vĩnh Tây, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: 634, Vong Nui Sam Street, Khom Vinh Tay, Nui Sam Ward, Chau Doc City, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 30 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Khai Thác Đò Chợ Nguyễn Thái Anh
Mã số thuế:

1602173996

Địa chỉ: Số 40, Lô 3, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm Long Thị D, Phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: No 40, Lot 3, Nguyen Sinh Sac Street, Khom Long Thi D, Long Hung Ward, Tan Chau Town, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 30 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Di Động Tấn Phát Cđ
Mã số thuế:

1602174037

Địa chỉ: 176 Châu Thị Tế, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: 176 Chau Thi Te, Nui Sam Ward, Chau Doc City, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 30 - 8 - 2023

Công Ty TNHH TMDV Đầu Tư Và Phát Triển Dream Home
Mã số thuế:

1602173971

Địa chỉ: 929 Đường Âu Cơ, TTTM Nam Châu Đốc, Ấp Mỹ Chánh, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: 929, Au Co Street, TTTM Nam Chau Doc, My Chanh Hamlet, Xa, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Organization of conventions and trade shows)

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 30 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Trực Tuyến Viễn Thông Thegiare
Mã số thuế:

1602173989

Địa chỉ: Số nhà 437, ấp Vĩnh Hòa A, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: No 437, Vinh Hoa A Hamlet, Can Dang Commune, Huyen Chau Thanh, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of computer, computer peripheral equipment, software and telecommunication equipment in specialized stores)

Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 30 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Thoại Sơn
Mã số thuế:

1602173883

Địa chỉ: Số 229 đường Võ Văn Kiệt, Tổ 3, Khóm Tây Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: No 229, Vo Van Kiet Street, Civil Group 3, Khom Tay Son, Nui Sap Town, Huyen Thoai Son, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ (Other forestry product logging)

Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 29 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông Kim Đạt
Mã số thuế:

1602173851

Địa chỉ: Số 622, Tổ 20, Ấp Long Thành, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, An Giang
Address: No 622, Civil Group 20, Long Thanh Hamlet, Long Dien B Commune, Cho Moi District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 26 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Hữu Cơ Sông Hậu Group
Mã số thuế:

1602173805

 Điện thoại:

0877778524

Địa chỉ: 7A3 Trần Nguyên Hãn, Khóm 3, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Address: 7a3 Tran Nguyen Han, Khom 3, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 25 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Phát Triển Thiên Phú Rice Food
Mã số thuế:

1602173795

Địa chỉ: 550 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: 550 Ha Hoang Ho, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (Manufacture of vegetable and animal oils and fats)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 25 - 8 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp