Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại An Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại An Giang
Hiện tại có 15,077 Doanh nghiệp tại An Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Huệ Mỹ
Mã số thuế:

1602164991

 Điện thoại:

02963822631

Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Huệ, Khóm Long Thị C, Phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: No 17 Nguyen Hue, Khom Long Thi C, Long Hung Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Thiên Minh Cô Tô
Mã số thuế:

1602164938

Địa chỉ: Khóm Tô Bình, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Address: Khom To Binh, Co To Town, Tri Ton District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Ngân Phú Thịnh
Mã số thuế:

1602164920

 Điện thoại:

0917428922

Địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, ấp Phú An, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: No 07, Tran Phu Street, Phu An Hamlet, Phu Hoa Town, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Toàn Cầu ST
Mã số thuế:

1602164913

 Điện thoại:

02966263839

Địa chỉ: Số 5Q5 Trần Huy Liệu Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 5Q5 Tran Huy Lieu Dong Thinh 9, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dương Hương Ag
Mã số thuế:

1602164889

 Điện thoại:

0944943324

Địa chỉ: Số 278/15, ấp Trung Bình Tiến, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: No 278/15, Trung Binh Tien Hamlet, Vinh Trach Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 26 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Khai Thác Chợ Minh Vàng
Mã số thuế:

1602164857

 Điện thoại:

0833967569

Địa chỉ: Số 521, Ấp Nhơn An, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Address: No 521, Nhon An Hamlet, Nhon My Commune, Cho Moi District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà An Yên
Mã số thuế:

1602164825

 Điện thoại:

02963727791

Địa chỉ: Số 10 đường số 4, Khu đô thị mới Tây Sông Hậu, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 10, Street No 4, Moi Tay Song Hau Urban Area, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp