Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại An Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại An Giang
Hiện tại có 16,330 Doanh nghiệp tại An Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Đỗ Đức Trí Nhân
Mã số thuế:

1801765919

Địa chỉ: ấp Bình Phú, Bình Hòa, châu Thành, Tỉnh An Giang, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Address: Binh Phu Hamlet, Binh Hoa, Chau Thanh, Tinh An Giang, Binh Hoa Commune, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 12 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hằng Ag
Mã số thuế:

1602182711

Địa chỉ: Tổ 2, Khóm 1, Thị Trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 2, Khom 1, Tri Ton Town, Tri Ton District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 11 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp