Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Đức- Thành phố Long Xuyên- An Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Bình Đức- Thành phố Long Xuyên- An Giang
Hiện tại có 241 Doanh nghiệp tại Phường Bình Đức- Thành phố Long Xuyên- An Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH TMDV Đông Hải Ag
Mã số thuế:

1602166244

 Điện thoại:

0911069990

Địa chỉ: 748/38, Khóm Bình Đức 2, Phường Bình Đức , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 748/38, Khom Binh Duc 2, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Giáo Dục Bách Trí
Mã số thuế:

1602165635

 Điện thoại:

0814556638

Địa chỉ: 1234A/64 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Đức 1, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Address: 1234a/64 Tran Hung Dao, Khom Binh Duc 1, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, Tinh An Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 5 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đạt Ngọc Thắng
Mã số thuế:

1602163564

 Điện thoại:

02388040644

Địa chỉ: 122 Trà ôn, Phường Bình Đức , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 122 Tra On, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 3 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Jinfa
Mã số thuế:

1602163412

 Điện thoại:

0842127575

Địa chỉ: 630 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 630 Tran Hung Dao, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving of fish, crustaceans and)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 28 - 9 - 2022

Công Ty Cổ Phần Ích Xuyên
Mã số thuế:

1602162923

 Điện thoại:

0903757108

Địa chỉ: Số 439 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 439 Tran Hung Dao, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 9 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiếu Nhất Danh
Mã số thuế:

1602160517

 Điện thoại:

0975346599

Địa chỉ: 126H, Tổ 55A, Khóm Bình Đức 1, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: 126H, 55a Civil Group, Khom Binh Duc 1, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Building completion and finishing)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 10 - 6 - 2022

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phú Xuyên
Mã số thuế:

1602081551-001

 Điện thoại:

0912790717

Địa chỉ: Số 327/8, Tổ 33, Khóm Bình Đức 6, Phường Bình Đức, Thành Phố Long Xuyên, An Giang
Address: No 327/8, Civil Group 33, Khom Binh Duc 6, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 25 - 4 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên 59 Long Xuyên
Mã số thuế:

1602156817

 Điện thoại:

02963989767

Địa chỉ: Số 484, Khóm Bình Đức 3, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Address: No 484, Khom Binh Duc 3, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 25 - 2 - 2022

Công Ty CP Sản Xuất Thương Mại Tiến Phát An Giang
Mã số thuế:

1602153809

 Điện thoại:

02963337705

Địa chỉ: Số 2/2/5, Khóm Bình Đức 3, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Address: No 2/2/5, Khom Binh Duc 3, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving of fish, crustaceans and)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 8 - 12 - 2021

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thiên Kim
Mã số thuế:

1602150910

 Điện thoại:

0944312535

Địa chỉ: Số 205/11, Khóm Bình Đức 5, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Address: No 205/11, Khom Binh Duc 5, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 8 - 10 - 2021

Công Ty TNHH Máy Nông Nghiệp Trường Tín
Mã số thuế:

1602151738

 Điện thoại:

0901238587

Địa chỉ: Số 28 đường Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Đức 5, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Address: No 28, Tran Hung Dao Street, Khom Binh Duc 5, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 28 - 10 - 2021

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng 67 Long Xuyên
Mã số thuế:

1602159624

Địa chỉ: Số 484, Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 484, Tran Hung Dao, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction installation equipments)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 12 - 5 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Katana Japan
Mã số thuế:

1602149369

Địa chỉ: Số 813B/41, Khóm Bình Đức 2, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 813B/41, Khom Binh Duc 2, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngày thành lập: 1 - 7 - 2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp