Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lai Châu

Ảnh về Doanh nghiệp tại Lai Châu
Hiện tại có 3,782 Doanh nghiệp tại Lai Châu được cập nhật trên doanhnghiep.me
Hợp Tác Xã Hà Phương
Mã số thuế:

6200121429

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 15, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu
Address: Civil Group 15, Tan Uyen Town, Tan Uyen District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 18 - 5 - 2023

Hợp Tác Xã Dền Thàng
Mã số thuế:

6200121362

 Điện thoại:

0976257085

Địa chỉ: Bản Dền Thàng, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu
Address: Den Thang Hamlet, Nam Xe Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 10 - 5 - 2023

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thanh Long
Mã số thuế:

6200121411

 Điện thoại:

0836399999

Địa chỉ: Tổ dân phố 17, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Address: Civil Group 17, Tan Uyen Town, Tan Uyen District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 18 - 5 - 2023

Hợp Tác Xã Bảo Tồn Và Phát Triên Giống Sâm Núi Lai Châu
Mã số thuế:

6200121404

 Điện thoại:

0982941010

Địa chỉ: Bản Xin Chải, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường, Lai Châu
Address: Xin Chai Hamlet, Giang Ma Commune, Tam Duong District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây gia vị, cây dược liệu (Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops)

Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 18 - 5 - 2023

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Trường Sơn
Mã số thuế:

6200121468

 Điện thoại:

0359159447

Địa chỉ: Số Nhà 320 Đường Trương Hán Siêu, Tổ 26, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 320, Truong Han Sieu Street, Civil Group 26, Dong Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 25 - 5 - 2023

Công Ty TNHH MTV Sâm Lai Châu Hà Đông
Mã số thuế:

6200121450

 Điện thoại:

0978093957

Địa chỉ: Số nhà 007, Phố Hương Phong, Tổ 15, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 007, Huong Phong Street, Civil Group 15, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 25 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan Alc
Mã số thuế:

6200121330

 Điện thoại:

0941135585

Địa chỉ: Số Nhà 297, Đường Trần Phú, Tổ 1, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu
Address: No 297, Tran Phu Street, Civil Group 1, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 10 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Nam Minh
Mã số thuế:

6200121348

Địa chỉ: Khu 02, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Address: Khu 02, Than Uyen Town, Huyen Than Uyen, Tinh Lai Chau, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 9 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Xây Dựng Nam Ninh
Mã số thuế:

6200121323

 Điện thoại:

0915592369

Địa chỉ: Số nhà 003, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 09, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 003, Tran Hung Dao Street, Civil Group 09, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 6 - 5 - 2023

Vừ A Thành
Mã số thuế:

8827283165-001

Địa chỉ: Bản Huổi Só, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, - Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu
Address: Huoi So Hamlet, Nam Cha Commune, Huyen Nam Nhun, Tinh Lai Chau, Nam Nhun District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 24 - 4 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp