Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lai Châu

Ảnh về Doanh nghiệp tại Lai Châu
Hiện tại có 3,877 Doanh nghiệp tại Lai Châu được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Viet Petroleum Group Miền Bắc
Mã số thuế:

6200122398

Địa chỉ: Số nhà 114, Đường Trần Phú, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu
Address: No 114, Tran Phu Street, Tam Duong Town, Tam Duong District, Lai Chau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Ngày thành lập: 7 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp