Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Trà Vinh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Trà Vinh
Hiện tại có 7,070 Doanh nghiệp tại Trà Vinh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH MTV Long Hưng TV
Mã số thuế:

2100678522

Địa chỉ: Ấp Long Hưng 1, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: Long Hung 1 Hamlet, Hoa Minh Commune, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thịnh TC
Mã số thuế:

2100678473

 Điện thoại:

0918075123

Địa chỉ: ấp Đại Mong, Xã Phú Cần , Huyện Tiểu Cần , Trà Vinh
Address: Dai Mong Hamlet, Phu Can Commune, Tieu Can District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Ngày thành lập: 30 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại XNK NTK
Mã số thuế:

2100678480

 Điện thoại:

0973717271

Địa chỉ: Ấp Trẹm, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Address: Trem Hamlet, Tan Hoa Commune, Tieu Can District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of clothing, footwear and leather articles in specialized stores)

Xã Tân Hoà, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Ngày thành lập: 30 - 11 - 2022

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trí Tuệ Duyên Hải
Mã số thuế:

2100678434

 Điện thoại:

0964803848

Địa chỉ: Ấp Cây Da, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Cay Da Hamlet, Don Xuan Commune, Duyen Hai District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c)

Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đất Phương Nam THS
Mã số thuế:

2100678402

 Điện thoại:

02277693568

Địa chỉ: 346A Ấp Cầu Vĩ, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: 346a Cau Vi Hamlet, Thanh Hoa Son Commune, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH MTV Võ Thành Chương
Mã số thuế:

2100678378

 Điện thoại:

02277041616

Địa chỉ: Sô 109, Đường 2/9, Khóm 3, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Address: So 109, Street 2/9, Khom 3, Chau Thanh Town, Chau Thanh District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH International Logistic Tam
Mã số thuế:

2100678339

 Điện thoại:

02276668106

Địa chỉ: 535 Ấp Lạc Thạnh B, Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
Address: 535 Lac Thanh B Hamlet, Thanh Hoa Son Commune, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Xã Thạnh Hòa Sơn, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp