Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Hoa Kim Texprint
Địa chỉ: Thửa đất số 545, Tờ bản đồ 32, Đường D1, Khu dân cư Kim Thanh, Tổ 7, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 545, To Ban Do 32, D1 Street, Kim Thanh Residential Area, Civil Group 7, Long Binh Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3703195414

Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 16 - 3 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp