Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Ba Đình- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận Ba Đình- Hà Nội
Hiện tại có 26,251 Doanh nghiệp tại Quận Ba Đình- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường HMT
Mã số thuế:

0110722590

Địa chỉ: Số 107 nhà B2A ,Tập thể Thành Công, phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 107 Nha B2a, Tap The Thanh Cong, Thanh Cong Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 21 - 5 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp