Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ba Vì- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Ba Vì- Hà Nội
Hiện tại có 1,847 Doanh nghiệp tại Huyện Ba Vì- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Nông Sản Kiều Mộc
Mã số thuế:

0110283618

 Điện thoại:

02034584581

Địa chỉ: Thôn Kiều Mộc, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Address: Kieu Moc Hamlet, Co Do Commune, Ba Vi District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Pacific
Mã số thuế:

0110270898

 Điện thoại:

0942826021

Địa chỉ: Thôn 6, Cầu Rồng, ĐT 91, Xã Ba Trại , Huyện Ba Vì , Hà Nội
Address: Hamlet 6, Cau Rong, DT 91, Ba Trai Commune, Ba Vi District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations)

Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 2 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Đúng
Mã số thuế:

0110238189

 Điện thoại:

0867540986

Địa chỉ: Thôn Yên Khoái, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: Yen Khoai Hamlet, Thuy An Commune, Ba Vi District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Xây Dựng Và Thương Mại Azhome
Mã số thuế:

0110236833

 Điện thoại:

0982441000

Địa chỉ: Thôn Vân Hồng, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: Van Hong Hamlet, Tay Dang Town, Ba Vi District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 1 - 2023

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Nhựa Đường Hà Tây
Mã số thuế:

0110236738

 Điện thoại:

0966190408

Địa chỉ: Xóm Đông Duy, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: Dong Duy Hamlet, Phu Nghia Hamlet, Phu Dong Commune, Ba Vi District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch An Nhiên
Mã số thuế:

0110226112

 Điện thoại:

0973689325; 0908859691

Địa chỉ: Đồi Bổng, thôn Liên Bu, Xã Minh Quang , Huyện Ba Vì , Hà Nội
Address: Doi Bong, Lien Bu Hamlet, Minh Quang Commune, Ba Vi District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Market research and public opinion polling)

Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 10 - 1 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp