Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức- Hà Nội
Hiện tại có 1,308 Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Đất Xanh Grand Park
Mã số thuế:

0110282886

 Điện thoại:

0852764835

Địa chỉ: Thôn Trù, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: Tru Hamlet, Tuy Lai Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hường Tuấn
Mã số thuế:

0110261942

 Điện thoại:

0973601886

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Phúc Lâm Thượng, Xã Phúc Lâm , Huyện Mỹ Đức , Hà Nội
Address: Hamlet 1, Phuc Lam Thuong Hamlet, Phuc Lam Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving of meat)

Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 23 - 2 - 2023

Công Ty TNHH TM & DV Viễn Thông Anh Minh
Mã số thuế:

0110255628

 Điện thoại:

0869271990

Địa chỉ: Thôn Phú Văn, Xã Bột Xuyên , Huyện Mỹ Đức , Hà Nội
Address: Phu Van Hamlet, Bot Xuyen Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 17 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Và Chữ Ký Số
Mã số thuế:

0110244464

 Điện thoại:

02277771293

Địa chỉ: 27 Thọ Sơn, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: 27 Tho Son, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 8 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Số DTS Group
Mã số thuế:

0110237178

 Điện thoại:

0968123970

Địa chỉ: Thôn Bột Xuyên, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Bot Xuyen Hamlet, Bot Xuyen Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (Other information technology and computer service)

Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Sfventures Investment
Mã số thuế:

0110221731

 Điện thoại:

0904165520

Địa chỉ: Số 5, Thôn Hà Đoạn, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No 5, Ha Doan Hamlet, Huong Son Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 4 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Gương Led Decor HG
Mã số thuế:

0110205602

 Điện thoại:

0973831645

Địa chỉ: Đội 9, Xóm Đăng Hạ, Thôn Lai Tảo, Xã Bột Xuyên , Huyện Mỹ Đức , Hà Nội
Address: Hamlet 9, Dang Ha Hamlet, Lai Tao Hamlet, Bot Xuyen Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh (Manufacture of glass and glass products)

Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 12 - 12 - 2022

Công Ty Cổ Phần Cellphones Việt Nam
Mã số thuế:

0110202954

 Điện thoại:

11611016817

Địa chỉ: Số 75 đường Đại Đồng, Tổ dân phố Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa , Huyện Mỹ Đức , Hà Nội
Address: No 75, Dai Dong Street, Te Tieu Civil Group, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 8 - 12 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp