Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phú Yên

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phú Yên
Hiện tại có 8,598 Doanh nghiệp tại Phú Yên được cập nhật trên doanhnghiep.me
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nuôi Trồng Thủy Sản Và Du Lịch Trải Nghiệm HHD
Mã số thuế:

4401111730

Địa chỉ: Thửa đất số 996, tờ bản đồ số 117-A, Thôn Phước Long, Xã Hòa Tâm, Thị xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên
Address: Thua Dat So 996, To Ban Do So 117-A, Phuoc Long Hamlet, Hoa Tam Commune, Dong Hoa Town, Phu Yen Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Hòa Tâm, Thị xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên

Ngày thành lập: 10 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp