Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Ảnh về Doanh nghiệp tại Đà Nẵng
Hiện tại có 55,002 Doanh nghiệp tại Đà Nẵng được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Nhân - KT
Mã số thuế:

0402216591

Địa chỉ: Thửa đất số 782, tờ bản đồ số 14, đường DDH, Thôn Phú Sơn 3, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 782, To Ban Do So 14, DDH Street, Phu Son 3 Hamlet, Hoa Khuong Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp