Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Hiện tại có 6,201 Doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Anchon
Mã số thuế:

0402149183

Địa chỉ: 146 Quách Thị Trang, Phường Hoà Xuân , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: 146 Quach Thi Trang, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/05/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp