Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hưng Yên

Ảnh về Doanh nghiệp tại Hưng Yên
Hiện tại có 17,299 Doanh nghiệp tại Hưng Yên được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Kiến Trúc Newstarcons Việt Nam
Mã số thuế:

0901145628

 Điện thoại:

02377426973

Địa chỉ: Đội 3, Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên
Address: Hamlet 3, Yen Lich Hamlet, Dan Tien Commune, Khoai Chau District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

Ngày thành lập: 28 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Million Cargo Services Vietnam
Mã số thuế:

0901145716

 Điện thoại:

0944061770

Địa chỉ: Đội 2, Thôn Minh Khai, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 2, Minh Khai Hamlet, Nhu Quynh Town, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Ngày thành lập: 25 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Thực Phẩm DHT Việt Nam
Mã số thuế:

0901145642

 Điện thoại:

0987962099

Địa chỉ: Xóm 9, Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Address: Hamlet 9, Ha Hamlet, Cuu Cao Commune, Huyen Van Giang, Tinh Hung Yen, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other food products n.e.c.)

Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Ngày thành lập: 24 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Fuguang Việt Nam
Mã số thuế:

0901145459

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà xưởng số 1 của Công ty Cổ phần công nghệ mạ Hợp, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên
Address: 4th Floor, Nha Xuong So 1 Cua Cong Ty Co Phan Cong Nghe Ma Hop, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Ngày thành lập: 23 - 8 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp