Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hải Dương

Ảnh về Doanh nghiệp tại Hải Dương
Hiện tại có 21,864 Doanh nghiệp tại Hải Dương được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH MTV TMDV Luật Nhàn
Mã số thuế:

0801405230

 Điện thoại:

0979434279

Địa chỉ: Đường 394, thôn Bằng Giã, Xã Tân Việt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Address: Street 394, Bang Gia Hamlet, Tan Viet Commune, Binh Giang District, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Tân Việt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 30 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Công Nghệ Bonsen Việt Nam
Mã số thuế:

0801405304

Địa chỉ: Một phần Lô 14 (ký hiệu lô XN 14-3), Khu Công nghiệp Lai Cách, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
Address: Mot Phan, Lot 14 (Ky Hieu, Lot XN 14, 3 District), Lai Cach Industrial Zone, Lai Cach Town, Huyen Cam Giang, Hai Duong
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 30 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Công Nghệ Sáng Tạo Bonsen Việt Nam
Mã số thuế:

0801405311

Địa chỉ: Một phần Lô 14 (ký hiệu lô XN 14-2), Khu Công nghiệp Lai Cách, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
Address: Mot Phan, Lot 14 (Ky Hieu, Lot XN 14, 2 District), Lai Cach Industrial Zone, Lai Cach Town, Huyen Cam Giang, Hai Duong
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 30 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Phượng Hoàng Alpha
Mã số thuế:

0801405135

 Điện thoại:

0906956386

Địa chỉ: Số 22 phố Bùi Thị Cúc, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Address: No 22, Bui Thi Cuc Street, Tran Phu Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 29 - 8 - 2023

Công Ty Cổ Phần TM Và Vận Tải Hoàng Thành
Mã số thuế:

0801405110

 Điện thoại:

0901460000

Địa chỉ: Số 4/47 ngõ 20 khu 17, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Address: No 4/47, 20 Khu 17 Lane, Thanh Binh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngày thành lập: 29 - 8 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp