Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hòa Bình

Ảnh về Doanh nghiệp tại Hòa Bình
Hiện tại có 8,083 Doanh nghiệp tại Hòa Bình được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Đoàn Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hòa Bình
Mã số thuế:

5400543401

Địa chỉ: 670, đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: 670, Tran Hung Dao Street, Hoa Binh Town, Tinh Hoa Binh, Phuong Lam Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Ngày thành lập: 7 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp