Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hải Phòng

Ảnh về Doanh nghiệp tại Hải Phòng
Hiện tại có 55,800 Doanh nghiệp tại Hải Phòng được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Nội Thất Full House
Mã số thuế:

0202232571

 Điện thoại:

02389073682

Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà Ông Đào Văn Thành), Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 4 (Tai NHA ONG Dao VAN THANH), Thuy Son Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Long HL
Mã số thuế:

0202232564

 Điện thoại:

0782121369

Địa chỉ: Số 14/11 Hàng Kênh, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Address: No 14/11 Hang Kenh, Trai Cau Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô TTD
Mã số thuế:

0202232596

 Điện thoại:

0974993233

Địa chỉ: Thôn Phác Xuyên (tại nhà bà Phạm Thị Gội), Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
Address: PHAC Xuyen Hamlet (Tai NHA BA PHAM THI Goi), Bach Dang Commune, Tien Lang District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance and repair of motor vehicles)

Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ VLXD Thanh Lan
Mã số thuế:

0202232620

 Điện thoại:

0904203669

Địa chỉ: Số 347 Trần Tất Văn, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 347 Tran Tat Van, Trang Minh Ward, Kien An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Xây Dựng Bada Việt Nam
Mã số thuế:

0202232589

 Điện thoại:

0936100939

Địa chỉ: Thôn Đông Nam (Nhà Ông Trần Bá Tiễn), Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: DONG Nam Hamlet (NHA ONG TRAN BA Tien), Duong Quan Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Xã Dương Quan, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Kinh Doanh Khoáng Sản Thành Công
Mã số thuế:

0202232613

 Điện thoại:

0936048329

Địa chỉ: Thôn 5 (nhà bà Trần Thị Nõn), Xã Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Address: Hamlet 5 (NHA BA TRAN THI NON), Ky Son Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of grain mill products)

Xã Kỳ Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Kinh Doanh Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Duy Khánh
Mã số thuế:

0202232532

 Điện thoại:

0248664898

Địa chỉ: Số 7A1/100 Bình Kiều 2, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 7a1/100 Binh Kieu 2, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Site preparation)

Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Like Thiên Kim
Mã số thuế:

0202232557

 Điện thoại:

0904866529

Địa chỉ: ZIND 19-06 Khu du lịch Quốc Tế Đồi Rồng, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Address: Zind 19-06 Khu Du Lich Quoc Te Doi Rong, Van Huong Ward, Do Son District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-term accommodation activities)

Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Trịnh Luân
Mã số thuế:

0202232606

 Điện thoại:

02273414228

Địa chỉ: Thửa đất số 164,380-384, Tờ bảnđồ số 241-D,241-A, Thôn Câu Đông, Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: Thua Dat So 164, 380- 384, To Bando So 241-D, 241- A, Cau Dong Hamlet, Quang Trung Commune, An Lao District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Vật Tư Giao Thông 668
Mã số thuế:

0202232500

 Điện thoại:

0969713259

Địa chỉ: Tổ dân phố Phúc Hải 1 (nhà ông Phạm Văn Luật), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Address: PHUC Hai 1 Civil Group (NHA ONG PHAM VAN Luat), Da Phuc Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải H&H
Mã số thuế:

0202232691

 Điện thoại:

0972746066

Địa chỉ: Số 242 đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 242, Chua Ve Street, Dong Hai 1 Ward, Hai An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance and repair of motor vehicles)

Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Đại Hải
Mã số thuế:

0202232677

 Điện thoại:

0965093052

Địa chỉ: Số 9/22/124 Phương Khê, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
Address: No 9/22/124 Phuong Khe, Dong Hoa Ward, Kien An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Đóng tàu và cấu kiện nổi (Building of ships and floating structures)

Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Phong Thủy Tài Vạn Phú
Mã số thuế:

0202232645

 Điện thoại:

0939458788

Địa chỉ: BT26/1 khu Đô Thị Cựu Viên, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
Address: BT26/1, Cuu Vien Urban Area, Quan Tru Ward, Kien An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Hải Vinh
Mã số thuế:

0202232395

Địa chỉ: Số 264 Trần Tất Văn, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Hải Phòng
Address: No 264 Tran Tat Van, Trang Minh Ward, Kien An District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Thương Mại DTVN
Mã số thuế:

0202232483

Địa chỉ: Thôn Đại Lộc 2 (tại nhà Ông Nguyễn Văn Dũng), Xã Đại Hợp, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Address: Dai LOC 2 Hamlet (Tai NHA ONG Nguyen VAN DUNG), Dai Hop Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Xã Đại Hợp, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Điện Lạnh Xuân Phú
Mã số thuế:

0202232444

Địa chỉ: Thôn Kiều Đông (tại nhà ông Phạm Văn Nhiên), Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Hải Phòng
Address: Kieu DONG Hamlet (Tai NHA ONG PHAM VAN Nhien), Hong Thai Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (Plumbing, heating and air-conditioning system installation activities)

Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Phân Phối Thiết Bị Xây Lắp Cec
Mã số thuế:

0202232469

Địa chỉ: Số 10/29 Trang Quan 1, Thôn Trang Quan, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng
Address: No 10/29 Trang Quan 1, Trang Quan Hamlet, An Dong Commune, An Duong District, Hai Phong City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp