Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Gia Lai

Ảnh về Doanh nghiệp tại Gia Lai
Hiện tại có 12,419 Doanh nghiệp tại Gia Lai được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Hằng Gia Lai
Mã số thuế:

5901195547

Địa chỉ: 28/11 Đường Ký Con, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 28/11, Ky Con Street, Yen The Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating)

Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Spa Gia Lai
Mã số thuế:

5901195515

 Điện thoại:

0868193067

Địa chỉ: 31 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 31 Phu Dong, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna and steam baths, massage and similar health care services (except sport activities))

Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tây Nguyên
Mã số thuế:

5901195441

 Điện thoại:

0961844559

Địa chỉ: 92 Phan Chu Trinh, Thị Trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
Address: 92 Phan Chu Trinh, Ia Kha Town, Ia Grai District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Bình Minh Group
Mã số thuế:

5901195427

 Điện thoại:

0931299225

Địa chỉ: 92 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 92 Ly Nam De, Tra Ba Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Shencha
Mã số thuế:

5901195392

Địa chỉ: 37 Đỗ Trạc, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
Address: 37 Do Trac, An Phu Ward, An Khe Town, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tuấn Hưng Phát Gia Lai
Mã số thuế:

5901195360

 Điện thoại:

0977498415

Địa chỉ: Lô 125B Khu thu nhập thấp, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: Lot 125B Khu Thu Nhap Thap, Thang Loi Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Ngày thành lập: 22 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Kinh Doanh Trầm Hương Việt Nam
Mã số thuế:

5901195307

 Điện thoại:

02964344812

Địa chỉ: 86 Phan Đình Giót, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 86 Phan Dinh Giot, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Ngày thành lập: 18 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp