Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Chư Sê- Huyện Chư Sê- Gia Lai

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thị trấn Chư Sê- Huyện Chư Sê- Gia Lai
Hiện tại có 419 Doanh nghiệp tại Thị trấn Chư Sê- Huyện Chư Sê- Gia Lai được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Nông Sản Thúy Nga
Mã số thuế:

5901202804

 Điện thoại:

02974746112

Địa chỉ: Số 118/đường 17/03, TDP 5, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
Address: No 118/, Street 17/03, TDP 5, Chu Se Town, Chu Se District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

Ngày thành lập: 17 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Nghĩa Agri
Mã số thuế:

5901202635

Địa chỉ: 164 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai
Address: 164 Hung Vuong, Chu Se Town, Chu Se District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

Ngày thành lập: 10 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trương Gia GL
Mã số thuế:

5901198636

 Điện thoại:

0972871825

Địa chỉ: 682 Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Address: 682 Hung Vuong, Chu Se Town, Huyen Chu Se, Tinh Gia Lai, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

Ngày thành lập: 14 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp