Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Hậu Giang
Hiện tại có 7,544 Doanh nghiệp tại Hậu Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Phương Bình HG
Mã số thuế:

6300358492

 Điện thoại:

0833902339

Địa chỉ: Thửa đất số 945, tờ bản đồ số 12, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Thua Dat So 945, To Ban Do So 12, Hamlet 4, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

Công Ty TNHH MTV Xây Lắp Thành Đạt
Mã số thuế:

6300358478

 Điện thoại:

0939136148

Địa chỉ: Ấp Hưng Thành, Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Address: Hung Thanh Hamlet, Hiep Hung Commune, Huyen Phung Hiep, Tinh Hau Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

Công Ty TNHH MTV TM DV Xăng Dầu Anh Thư
Mã số thuế:

6300358446

Địa chỉ: Đường 927C, ấp Phú Lễ A, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Address: 927C Street, Phu Le A Hamlet, Phu Tan Commune, Huyen Chau Thanh, Tinh Hau Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 15 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Nông Nghiệp & TMDV Thùy Dương
Mã số thuế:

6300358439

Địa chỉ: Số nhà 879/53 đường Trần Hưng Đạo, Khu Vực 2, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Address: No 879/53, Tran Hung Dao Street, Khu Vuc 2, Vii Ward, Vi Thanh City, Tinh Hau Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 15 - 3 - 2023

Hợp Tác Xã Đan Đát Lục Bình Quang Thoại
Mã số thuế:

6300358414

 Điện thoại:

02373710429

Địa chỉ: ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Đông , Huyện Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Hamlet 3, Vinh Thuan Dong Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 14 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Phúc Quyên
Mã số thuế:

6300358372

 Điện thoại:

0939664234

Địa chỉ: Số 20 ấp Mỹ Thành A, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Address: No 20 My Thanh A Hamlet, Hoa My Commune, Huyen Phung Hiep, Tinh Hau Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Hòa Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 8 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Số 10
Mã số thuế:

6300358365

 Điện thoại:

0918432287

Địa chỉ: Số 45 Quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Address: No 45, 1a Highway, Phu Thanh Hamlet, Xa, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Quarrying of stone, sand and clay)

Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 8 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Toàn Thắng
Mã số thuế:

6300358301

Địa chỉ: Khu vực 5, Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Address: Khu Vuc 5, Lai Hieu Ward, Nga Bay City, Tinh Hau Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies)

Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 7 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Văn Đức
Mã số thuế:

6300358333

Địa chỉ: Ấp Phú Trí, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Address: Phu Tri Hamlet, Phu Huu Commune, Huyen Chau Thanh, Tinh Hau Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (Plumbing, heating and air-conditioning system installation activities)

Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Ngày thành lập: 7 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp