Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thạnh Hòa- Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Thạnh Hòa- Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang
Hiện tại có 127 Doanh nghiệp tại Xã Thạnh Hòa- Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Hùng
Mã số thuế:

6300341065

 Điện thoại:

0939156781

Địa chỉ: Số 130 quốc lộ 61, ấp Tầm Vu, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 130, Highway 61, Tam Vu Hamlet, Thanh Hoa Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 28-01-2021

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Chung Tấn
Mã số thuế:

6300336033

 Điện thoại:

(0293) 3959999

Địa chỉ: Số 83, ấp Nhất, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 83, Nhat Hamlet, Thanh Hoa Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 28-10-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Huy Thăng
Mã số thuế:

6300335199

 Điện thoại:

0901027676

Địa chỉ: Quốc lộ 61, ấp Phú Khởi, Xã Thạnh Hoà , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: Highway 61, Phu Khoi Hamlet, Thanh Hoa Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06/10/2020

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp