Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp thành lập tháng 2-2024

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Trịnh Luân
Địa chỉ: Thửa đất số 164,380-384, Tờ bảnđồ số 241-D,241-A, Thôn Câu Đông, Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Address: Thua Dat So 164, 380- 384, To Bando So 241-D, 241- A, Cau Dong Hamlet, Quang Trung Commune, An Lao District, Hai Phong City
Mã số thuế:

0202232606

 Điện thoại:

02273414228

Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp