Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Phú- Quận 7- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Tân Phú- Quận 7- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 4,114 Doanh nghiệp tại Phường Tân Phú- Quận 7- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH T.H.Zs2 Spe. Foreign Products
Mã số thuế:

0318322859

 Điện thoại:

0917108338

Địa chỉ: Số 17/6A (Hẻm 103) Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 17/6a (HEM 103), Nguyen Thi Thap, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ QJR
Mã số thuế:

0318298412

Địa chỉ: Số 17 Đường Phố Tiểu Nam, Khu phố Cảnh Viên 1 (S5-2) – Phú M, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 17 Duong, Tieu Nam Street, Canh Vien 1 Quarter (S5, 2 District), Phu M, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 6 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hỗ Trợ Tài Chính BC Group
Mã số thuế:

0318297271

Địa chỉ: Phòng I17.09, Tầng 17, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong I17.09, 17th Floor, Golden King Building, 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 3 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Scons
Mã số thuế:

0318288728

Địa chỉ: E3.02 Khối E, Lô M6,Đường Nội Khu, Khu Dân Cư Phú Mỹ Hưng - Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: E3.02 Khoi E, Lot M6, Noi Khu Street, Phu My Hung - Midtown Residential Area, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29 - 1 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp