Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 15,132 Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH J-Company
Mã số thuế:

0317283854

 Điện thoại:

0869258692

Địa chỉ: 113/18 Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Address: 113/18 Hoai Thanh, Ward 14, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/05/2022

Công Ty TNHH Kim Khí Văn Tuấn
Mã số thuế:

0317302539

 Điện thoại:

0932711405

Địa chỉ: 132 Đường 41 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 132, 41 Ben Phu Dinh Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/05/2022

Công Ty TNHH Cơ Khí Tường Phong
Mã số thuế:

0317271827

 Điện thoại:

0902886828

Địa chỉ: 172/185/31/46 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Address: 172/185/31/46 An Duong Vuong, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/04/2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Hợp Nhất
Mã số thuế:

0317271802

 Điện thoại:

0965022227

Địa chỉ: 45/19 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Address: 45/19 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/04/2022

Công Ty Cổ Phần Tường Minh Phong Thủy Quốc Tế
Mã số thuế:

0317273461

 Điện thoại:

0981229461

Địa chỉ: 168 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 168 An Duong Vuong, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/04/2022

Công Ty TNHH Frozy
Mã số thuế:

0317272700

 Điện thoại:

02587791650

Địa chỉ: 1517 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1517 Pham The Hien, Ward 6, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food)

Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/04/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp