Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 16,063 Doanh nghiệp tại Quận 8- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Thanh Luận
Mã số thuế:

0317748524

 Điện thoại:

11869178148

Địa chỉ: 58 Đường 12 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 58, 12 An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Sắt Thép Vật Liệu Xây Dựng Tô Văn
Mã số thuế:

0317748362

 Điện thoại:

02961595897

Địa chỉ: 432A/1 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 432a/1 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Công Nghệ Dịch Vụ Trung Tín
Mã số thuế:

0317748891

Địa chỉ: 2A/12 Hưng Phú , Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 2a/12 Hung Phu, Ward 8, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hùng Vương Group
Mã số thuế:

0317747584

Địa chỉ: Số 5 đường số 18, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 5, Street No 18, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Kind Content Agency
Mã số thuế:

0317742000

 Điện thoại:

02034294949

Địa chỉ: 44 đường Tạ Quang Bửu, Phường 1 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 44, Ta Quang Buu Street, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổ Chức Biểu Diễn Và Hội Chợ Triển Lãm Hà Thành
Mã số thuế:

0317744093

Địa chỉ: Số 475/7 Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 475/7 Tung Thien Vuong, Ward 12, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, art and entertainment activities)

Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

C�ng Ty TNHH Th��ng M�i D�ch V� B�t ��ng S�n Long H�i D��ng
Mã số thuế:

0317743050

 Điện thoại:

02377004601

Địa chỉ: Số 6 Đường Tạ Quang Bửu, KDC Nhật Tiến, Phường 5 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 6, Ta Quang Buu Street, KDC Nhat Tien, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kim Phát Minh
Mã số thuế:

0317742145

 Điện thoại:

02969108904

Địa chỉ: 19/27 Lý Đạo Thành, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19/27 Ly Dao Thanh, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp