Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 8- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 8- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 845 Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 8- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Sắt Thép Vật Liệu Xây Dựng Tô Văn
Mã số thuế:

0317748362

 Điện thoại:

02961595897

Địa chỉ: 432A/1 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 432a/1 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Kind Content Agency
Mã số thuế:

0317742000

 Điện thoại:

02034294949

Địa chỉ: 44 đường Tạ Quang Bửu, Phường 1 , Quận 8 , TP Hồ Chí Minh
Address: 44, Ta Quang Buu Street, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khai Nguyên
Mã số thuế:

0317733888

 Điện thoại:

0908886667; 0903869232

Địa chỉ: 233B Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 233B Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nhiên Việt
Mã số thuế:

0317693730

 Điện thoại:

0909745860

Địa chỉ: Số 68/41 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 68/41 Pham The Hien, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cơ Khí Đại Phát Tài
Mã số thuế:

0317694117

 Điện thoại:

0909405760

Địa chỉ: Số 68/2 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 68/2 Pham The Hien, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện Thành Danh
Mã số thuế:

0317675322

 Điện thoại:

02978746058

Địa chỉ: 109/22 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 109/22 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Motion picture, video and television programme distribution activities)

Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Lâm Võ
Mã số thuế:

0317668325

 Điện thoại:

0909274421

Địa chỉ: Số 68/15 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 68/15 Pham The Hien, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 7 - 2 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp