Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 33,879 Doanh nghiệp tại Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Và Xây Dựng Trường Sơn
Mã số thuế:

0317592309

Địa chỉ: 6/20 Phạm Quý Thích, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6/20 Pham Quy Thich, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cosme
Mã số thuế:

0317590213

Địa chỉ: 212/78 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 212/78 Thoai Ngoc Hau, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (other retail sale not in stores, stall and markets)

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Dali Tech
Mã số thuế:

0317586312

Địa chỉ: Số 9 Đường D16, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9, D16 Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of computer, computer peripheral equipment, software and telecommunication equipment in specialized stores)

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp