Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 47,871 Doanh nghiệp tại Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Tài Nguyên HCM
Mã số thuế:

0317272838

 Điện thoại:

0903865977

Địa chỉ: 30 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30 Le Trung Nghia, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/05/2022

Công Ty Cổ Phần Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tài Năng Trẻ VFS
Mã số thuế:

0317271150

 Điện thoại:

0281900636308

Địa chỉ: 7A Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7a Lam Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/05/2022

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Việt Nam Quốc Tế (Tên Cũ: Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Dịch Vụ Vận Chuyển Việt Nam - Quốc Tế)
Mã số thuế:

0302224302-001

Địa chỉ: Tòa nhà Tân Sơn Nhất Building, số 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Tan Son Nhat Building Building, No 60a Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/05/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp