Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 7,700 Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Phong Thái Lộc
Mã số thuế:

0318547891

 Điện thoại:

0911357391

Địa chỉ: 25/29 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25/29 Cuu Long, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores)

Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp GP Việt Nam
Mã số thuế:

0318540744

 Điện thoại:

0937929338

Địa chỉ: Tòa nhà Sabay Building, số 05 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Sabay Building Building, No 05 Cuu Long, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Du Lịch Connecting Passion
Mã số thuế:

0318540367

 Điện thoại:

02975960309

Địa chỉ: 20F Đường Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20F, Lam Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dopr
Mã số thuế:

0318540374

 Điện thoại:

0943143201

Địa chỉ: 90/HAYên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 90/hayen The, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Myxtz
Mã số thuế:

0318526563

 Điện thoại:

0989102213

Địa chỉ: Số HAHồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No Hahong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores)

Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp