Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Nam

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quảng Nam
Hiện tại có 17,581 Doanh nghiệp tại Quảng Nam được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Ngoại Ngữ Ae
Mã số thuế:

4001264901

Địa chỉ: 23 Huỳnh Thúc Kháng, Tổ 1, Khối phố Tân Thịnh, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Address: 23 Huynh Thuc Khang, Civil Group 1, Khoi, Tan Thinh Street, Phu Thinh Town, Huyen Phu Ninh, Tinh Quang Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Vệ Sinh Long Hải
Mã số thuế:

4001264884

 Điện thoại:

0917726296

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tiên Lãnh, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam
Address: Hamlet 3, Tien Lanh Commune, Tien Phuoc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Tiên Lãnh, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Mai Minh
Mã số thuế:

4001264820

 Điện thoại:

02999379152

Địa chỉ: Tổ 6, Thôn Bàn Sơn, Xã Duy Phú , Huyện Duy Xuyên , Quảng Nam
Address: Civil Group 6, Ban Son Hamlet, Duy Phu Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (other retail sale not in stores, stall and markets)

Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Đoàn Cơ Sở Thành Viên Chi Cục Thuế Khu Vực Trà My- Tiên Phước
Mã số thuế:

4001264806

Địa chỉ: 06 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Trà My , Huyện Bắc Trà My , Quảng Nam
Address: 06 Nguyen Van Linh, Tra My Town, Bac Tra My District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác (Trust, funds and other financial vehicles)

Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Trung Thịnh Tiến
Mã số thuế:

4001264838

Địa chỉ: Thôn Bình Trúc, Xã Bình Sa, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Address: Binh Truc Hamlet, Binh Sa Commune, Huyen Thang Binh, Tinh Quang Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Bình Sa, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Tín Lộc Phát
Mã số thuế:

4001264764

 Điện thoại:

0962656227

Địa chỉ: Thôn Lam Phụng, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Address: Lam Phung Hamlet, Dai Dong Commune, Huyen Dai Loc, Tinh Quang Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Silviculture and other forestry activities)

Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Bánh Mì Quảng Nam
Mã số thuế:

4001264789

 Điện thoại:

0935123486

Địa chỉ: Thôn Phú Trung, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: Phu Trung Hamlet, Dai Hiep Commune, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

C�ng Ty TNHH Naia H�i An
Mã số thuế:

4001264757

 Điện thoại:

0911260688

Địa chỉ: Tổ 2, khối Tân Thành, Phường Cẩm An , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: Civil Group 2, Khoi Tan Thanh, Cam An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH HTV Greenlife
Mã số thuế:

4001264700

 Điện thoại:

0905009818

Địa chỉ: Khu dân cư số 1, Đô thị Điện Thắng , Xã Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Address: So 1 Residential Area, Do Thi Dien Thang, Dien Thang Bac Commune, Dien Ban Town, Tinh Quang Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (Non-specialized wholesale trade)

Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Tổ Hợp Cơ Khí Thaco
Mã số thuế:

4001264725

 Điện thoại:

02353565327

Địa chỉ: KCN Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Address: Co Khi O To Chu Lai Truong Hai Industrial Zone, Tam Hiep Commune, Huyen Nui Thanh, Tinh Quang Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp