Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Ái Nghĩa- Huyện Đại Lộc- Quảng Nam

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thị trấn Ái Nghĩa- Huyện Đại Lộc- Quảng Nam
Hiện tại có 300 Doanh nghiệp tại Thị trấn Ái Nghĩa- Huyện Đại Lộc- Quảng Nam được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Ngọc Phước QN
Mã số thuế:

4001261587

 Điện thoại:

0905164000

Địa chỉ: Số 94 Hùng Vương, Khu Phước Mỹ, Thị trấn ái Nghĩa , Huyện Đại Lộc , Quảng Nam
Address: No 94 Hung Vuong, Khu Phuoc My, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH TVTK Xây Dựng Nam Nguyễn
Mã số thuế:

4001260336

 Điện thoại:

02708159679

Địa chỉ: 26 Nguyễn Duy Hiệu, Khu Phước Mỹ, Thị trấn ái Nghĩa , Huyện Đại Lộc , Quảng Nam
Address: 26 Nguyen Duy Hieu, Khu Phuoc My, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 12 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Tuấn Sương
Mã số thuế:

4001258471

 Điện thoại:

0918349936

Địa chỉ: 48A Hùng Vương, Khu Phước Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: 48a Hung Vuong, Khu Phuoc My, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 28 - 10 - 2022

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thái Hà
Mã số thuế:

4001256724

 Điện thoại:

0935771001

Địa chỉ: 14 Huỳnh Ngọc Huệ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: 14 Huynh Ngoc Hue, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 7 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Công Trình Hưng Thịnh Phát
Mã số thuế:

4001253882

 Điện thoại:

0867798152

Địa chỉ: Tổ 5, Khu Phước Mỹ, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 5, Khu Phuoc My, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 2 - 7 - 2022

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Đại Ánh Dương
Mã số thuế:

4001254614

 Điện thoại:

0906420669

Địa chỉ: Tổ 4, Khu Nghĩa Trung, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: Civil Group 4, Khu Nghia Trung, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 14 - 7 - 2022

Công Ty Cổ Phần 6.3 - Chi Nhánh Nhà Máy Nước Đại Lộc
Mã số thuế:

0400559956-009

 Điện thoại:

02353747726

Địa chỉ: 173 Quang Trung, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: 173 Quang Trung, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Water collection, treatment and supply)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 15 - 7 - 2022

Công Ty Cổ Phần Nam Phương Land Quảng Nam
Mã số thuế:

4001256160

 Điện thoại:

0964130013

Địa chỉ: 235 Quang Trung, Thị trấn ái Nghĩa , Huyện Đại Lộc , Quảng Nam
Address: 235 Quang Trung, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 18 - 8 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoàng Long Phan
Mã số thuế:

4001253339

 Điện thoại:

0905001583

Địa chỉ: Khu An Đông, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: Khu An Dong, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 20 - 6 - 2022

Công Ty TNHH MTV TM Nhất Hà Huy
Mã số thuế:

4001247423

 Điện thoại:

0901008777

Địa chỉ: 375 Huỳnh Ngọc Huệ, khu Hòa Đông, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Address: 375 Huynh Ngoc Hue, Khu Hoa Dong, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 23 - 2 - 2022

Công Ty TNHH Đặng Công
Mã số thuế:

4001241326

 Điện thoại:

0901747474

Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Tất Thành, Khối phố Nghĩa Phước, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam
Address: No 38 Nguyen Tat Thanh, Khoi, Nghia Phuoc Street, Ai Nghia Town, Dai Loc District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 12 - 11 - 2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp