Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Hội An- Quảng Nam

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Hội An- Quảng Nam
Hiện tại có 3,242 Doanh nghiệp tại Thành phố Hội An- Quảng Nam được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Bảo Chi Linido
Mã số thuế:

4001283485

Địa chỉ: Lô5và6- 018+, đường Lê Đại Hành, Khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải, Phường Cửa Đại, Thành phố Hôi An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lo5va6- 018, Le Dai Hanh Street, Phuoc Trach - Phuoc Hai Urban Area, Cua Dai Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-term accommodation activities)

Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 10 - 6 - 2024

Công Ty TNHH TMDV H2a
Mã số thuế:

4001283421

Địa chỉ: Căn DL1-7, Khu đô thị Casamia, Tổ 5, Thôn Võng Nhi, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Can DL1-7, Casamia Urban Area, Civil Group 5, Vong Nhi Hamlet, Cam Thanh Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 7 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Anh Bảo Khoa
Mã số thuế:

4001283083

Địa chỉ: Kiệt 10, đường Phù Đổng Thiên Vương, Tổ 4, Khối Phước Hải, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Kiet 10, Phu Dong Thien Vuong Street, Civil Group 4, Khoi Phuoc Hai, Cua Dai Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 29 - 5 - 2024

Công Ty TNHH H&H Hội An
Mã số thuế:

4001283037

 Điện thoại:

0905869136

Địa chỉ: 200 Tôn Đức Thắng, Phường Tân An, Thành phố Hôi An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 200 Ton Duc Thang, Tan An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Land transport of passengers by urban or suburban transport systems (except via bus))

Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 26 - 5 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp