Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Hội An- Quảng Nam

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Hội An- Quảng Nam
Hiện tại có 2,969 Doanh nghiệp tại Thành phố Hội An- Quảng Nam được cập nhật trên doanhnghiep.me
C�ng Ty TNHH Naia H�i An
Mã số thuế:

4001264757

 Điện thoại:

0911260688

Địa chỉ: Tổ 2, khối Tân Thành, Phường Cẩm An , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: Civil Group 2, Khoi Tan Thanh, Cam An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Hà Thảo
Mã số thuế:

4001263471

 Điện thoại:

02353921812

Địa chỉ: 127 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: 127 Nguyen Duy Hieu, Son Phong Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Other retail sale in non-specialized stores)

Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 24 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Sơn Faifo Việt Nam
Mã số thuế:

4001263087

 Điện thoại:

0848777887

Địa chỉ: Tổ 16, Khối Phong Hòa, Phường Sơn Phong , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: Civil Group 16, Khoi Phong Hoa, Son Phong Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics)

Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 20 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Baikal
Mã số thuế:

4001263111

 Điện thoại:

0914533556

Địa chỉ: 98 Nguyễn Du, Phường Thanh Hà , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: 98 Nguyen Du, Thanh Ha Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 20 - 2 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp