Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Hội An- Quảng Nam

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Hội An- Quảng Nam
Hiện tại có 2,928 Doanh nghiệp tại Thành phố Hội An- Quảng Nam được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Nature's Tub Hoi An Spa
Mã số thuế:

4001259813

 Điện thoại:

02708181925

Địa chỉ: 665/2 Hai Bà Trưng, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 665/2 Hai Ba Trung, Minh An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna and steam baths, massage and similar health care services (except sport activities))

Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Faifo Riverside
Mã số thuế:

4001259725

 Điện thoại:

02273031939

Địa chỉ: Số 72 Đường Nguyễn Phúc Tần, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: No 72, Nguyen Phuc Tan Street, Minh An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty TNHH An Nam Nhỏ
Mã số thuế:

4001259683

 Điện thoại:

0907255824

Địa chỉ: Tầng 2, Số 83/9, Kiệt 99 Hùng Vương, Khối Ngọc Thành, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 2nd Floor, No 83/9, Kiet 99 Hung Vuong, Khoi Ngoc Thanh, Cam Pho Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-term accommodation activities)

Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty TNHH MTV Hội An Planners
Mã số thuế:

4001259595

 Điện thoại:

0935734087

Địa chỉ: 89 đường Trương Minh Hùng, Khối Phước Tân, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 89, Truong Minh Hung Street, Khoi Phuoc Tan, Cua Dai Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Điều hành tua du lịch (Tour operator activities)

Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần TMDV SGP Việt Nam
Mã số thuế:

4001259517

 Điện thoại:

0963541234

Địa chỉ: 71A Điện Biên Phủ, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: 71a Dien Bien Phu, Thanh Ha Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 19 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cảm Xúc
Mã số thuế:

4001259323

 Điện thoại:

0932569169

Địa chỉ: 51 Nguyễn Phúc Chu, Phường Minh An , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: 51 Nguyen Phuc Chu, Minh An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna and steam baths, massage and similar health care services (except sport activities))

Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Đt Thiết Kế Xây Dựng Minh Phát
Mã số thuế:

4001259203

 Điện thoại:

0984371449

Địa chỉ: Thôn Phước Trung, Xã Cẩm Kim, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Phuoc Trung Hamlet, Cam Kim Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Cẩm Kim, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 14 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn You And I Law Firm
Mã số thuế:

4001259080

 Điện thoại:

0978156480

Địa chỉ: Số nhà 198, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: No 198, Dien Bien Phu Street, Thanh Ha Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 10 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển DNG Việt Nam
Mã số thuế:

4001259034

 Điện thoại:

0818225756

Địa chỉ: Lô SH1-3 Khu đô thị Võng Nhi, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Address: Lot SH1-3, Vong Nhi Urban Area, Cam Thanh Commune, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp