Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Cẩm An- Thành phố Hội An- Quảng Nam

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Cẩm An- Thành phố Hội An- Quảng Nam
Hiện tại có 195 Doanh nghiệp tại Phường Cẩm An- Thành phố Hội An- Quảng Nam được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Biệt Thự Du Lịch Tom Và Tommy
Mã số thuế:

4001272807

Địa chỉ: C8- 17, Khu làng chài Tổ 4 Tân Thành, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Address: C8- 17, Khu, Chai To 4 Tan Thanh Village, Cam An Ward, Hoi An City, Tinh Quang Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-term accommodation activities)

Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 13 - 9 - 2023

Công Ty TNHH Barbary Coast
Mã số thuế:

4001268303

 Điện thoại:

02702606093

Địa chỉ: 117 Nguyễn Phan Vinh, Khối An Bàng, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Address: 117 Nguyen Phan Vinh, Khoi An Bang, Cam An Ward, Hoi An City, Tinh Quang Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hairdressing and other beauty treatment)

Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 31 - 5 - 2023

C�ng Ty TNHH Naia H�i An
Mã số thuế:

4001264757

 Điện thoại:

0911260688

Địa chỉ: Tổ 2, khối Tân Thành, Phường Cẩm An , Thành phố Hội An , Quảng Nam
Address: Civil Group 2, Khoi Tan Thanh, Cam An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Esco Beach
Mã số thuế:

4001255752

 Điện thoại:

0986616980

Địa chỉ: Thửa đất số 48,49, Tờ bản đồ số 26, đường Nguyễn Phan Vinh, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Quảng Nam
Address: Thua Dat So 48, 49, To Ban Do So 26, Nguyen Phan Vinh Street, Cam An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage serving activities)

Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 5 - 8 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp