Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Núi Thành- Quảng Nam

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Núi Thành- Quảng Nam
Hiện tại có 1,854 Doanh nghiệp tại Huyện Núi Thành- Quảng Nam được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Tổ Hợp Cơ Khí Thaco
Mã số thuế:

4001264725

 Điện thoại:

02353565327

Địa chỉ: KCN Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Address: Co Khi O To Chu Lai Truong Hai Industrial Zone, Tam Hiep Commune, Huyen Nui Thanh, Tinh Quang Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Tư Vấn Công Trình Xây Dựng Thành Tiến
Mã số thuế:

4001264316

Địa chỉ: Tổ 9, Thôn Long Thạnh, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Address: Civil Group 9, Long Thanh Hamlet, Tam Tien Commune, Huyen Nui Thanh, Tinh Quang Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Đtp Miền Trung
Mã số thuế:

4001263954

Địa chỉ: Lô số CN5, CN6 CCN Tam Mỹ Tây, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Address: Lot No CN5, CN6 CCN Tam My Tay, Tam My Tay Commune, Huyen Nui Thanh, Tinh Quang Nam, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 7 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Dịch Vụ Quang Minh
Mã số thuế:

4001263908

Địa chỉ: Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
Address: Phu Quy 2 Hamlet, Tam My Dong Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 7 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Việt Nhật
Mã số thuế:

4001263418

 Điện thoại:

0913151176

Địa chỉ: Đường số 4, Khối phố 3, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Address: Street No 4, Khoi, Street 3, Nui Thanh Town, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 24 - 2 - 2023

Công Ty TNHH ST Windown
Mã số thuế:

4001263390

 Điện thoại:

0933667895

Địa chỉ: Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Address: Bich Trung Hamlet, Tam Xuan I Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 23 - 2 - 2023

Công Ty TNHH MTV G.O Club
Mã số thuế:

4001263224

 Điện thoại:

02975187916

Địa chỉ: Phú Trung Đông, Xã Tam Xuân I , Huyện Núi Thành , Quảng Nam
Address: Phu Trung Dong, Tam Xuan I Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other amusement and recreation activities n.e.c)

Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 2 - 2023

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Vĩnh Đại
Mã số thuế:

4001263094

 Điện thoại:

02277850385

Địa chỉ: Tổ 13, thôn Vĩnh Đại, Xã Tam Hiệp , Huyện Núi Thành , Quảng Nam
Address: Civil Group 13, Vinh Dai Hamlet, Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawmilling and planing of wood; wood reservation)

Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 21 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại An Phong - Chu Lai
Mã số thuế:

4001262012

Địa chỉ: Tổ 8, Khối phố 4, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
Address: Civil Group 8, Khoi, Street 4, Nui Thanh Town, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Ngày thành lập: 2 - 2 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp