Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Vật Liệu Mới Siltherm Việt Nam
Địa chỉ: Unit 2, Unit 4, thuộc Nhà xưởng RBF05 (thuê lại của Công ty TNHH Classic Leaf ), Lô CN15-02, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Address: Unit 2, Unit 4, Thuoc Nha Xuong RBF05 (Thue Lai Cua CONG Ty TNHH Classic Leaf), Lot CN15-02, Khu Phi Thue Quan And, Nam Dinh Vu (Khu 1) Thuoc Khu Kinh Te Dinh Vu - Cat Hai Industrial Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City
Mã số thuế:

0202245482

Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Ngày thành lập: 12 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Vật Liệu Mới Luyi Việt Nam
Địa chỉ: Nhà xưởng Sốl5 đường Tiên Phong 13 (nhà xưởng, khu sản xuất loại 2, lô TR-A-04) khu công nghiệp BW Supply Chain City, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: Nha Xuong Sol5, Tien Phong 13 Street (Nha Xuong, Khu San Xuat Loai 2, Lot TR, A, 04), BW Supply Chain City Industrial Zone, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3703192163

 Điện thoại:

13326272255

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp