Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đan Phượng- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Đan Phượng- Hà Nội
Hiện tại có 3,445 Doanh nghiệp tại Huyện Đan Phượng- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Đại Phát Lộc
Mã số thuế:

0110530810

Địa chỉ: Số nhà 14, hẻm 14/12/90 đường số 1, thôn Trung, Cụm 1, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 14, Hem 14/12/90, Street No 1, Trung Hamlet, Cluster 1, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 4 - 11 - 2023

Công Ty TNHH New Đông Phương Group
Mã số thuế:

0110530384

 Điện thoại:

0962678555

Địa chỉ: Khu Mồ Tân, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Khu Mo Tan, Dan Phuong Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna and steam baths, massage and similar health care services (except sport activities))

Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 4 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp