Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liên Trung- Huyện Đan Phượng- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Liên Trung- Huyện Đan Phượng- Hà Nội
Hiện tại có 404 Doanh nghiệp tại Xã Liên Trung- Huyện Đan Phượng- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Trung Thành
Mã số thuế:

0110281787

 Điện thoại:

0964072568

Địa chỉ: Làng nghề thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Nghe Village, Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Manufacture of builders' carpentry and joinery)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Dịch Vụ Phát Lộc
Mã số thuế:

0110281762

 Điện thoại:

0974980038

Địa chỉ: Làng nghề thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Nghe Village, Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Manufacture of builders' carpentry and joinery)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Logistics Huy Phú
Mã số thuế:

0110269211

 Điện thoại:

02056368383

Địa chỉ: Số 1 ngõ 33, Đường Thống Nhất, Cụm 2, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 1, Lane 33, Thong Nhat Street, Cluster 2, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Khang Việt
Mã số thuế:

0110264502

 Điện thoại:

0917251725

Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 24 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Nice Interior
Mã số thuế:

0110255642

 Điện thoại:

0902182385

Địa chỉ: Số 8, ngõ 24, đường Nhà Thờ, Cụm 2, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 8, Lane 24, Nha Tho Street, Cluster 2, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Manufacture of furniture)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 17 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Tổng Hợp Hoàng Tùng
Mã số thuế:

0110237562

 Điện thoại:

0973979610

Địa chỉ: Cụm 3, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: Cluster 3, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Kinh Doanh VLXD Hùng Cường
Mã số thuế:

0110229642

 Điện thoại:

0972870308

Địa chỉ: Số 15 đường số 1 Thôn Trung, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 15, Street No 1, Trung Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Manufacture of builders' carpentry and joinery)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 12 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Giáp Hoàng
Mã số thuế:

0110183797

 Điện thoại:

02435321615

Địa chỉ: Làng Nghề Hồ Điền, Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Nghe Ho Dien Village, Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction activities)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 17 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp