Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liên Trung- Huyện Đan Phượng- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Liên Trung- Huyện Đan Phượng- Hà Nội
Hiện tại có 392 Doanh nghiệp tại Xã Liên Trung- Huyện Đan Phượng- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Tổng Hợp Hoàng Tùng
Mã số thuế:

0110237562

 Điện thoại:

0973979610

Địa chỉ: Cụm 3, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: Cluster 3, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Kinh Doanh VLXD Hùng Cường
Mã số thuế:

0110229642

 Điện thoại:

0972870308

Địa chỉ: Số 15 đường số 1 Thôn Trung, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 15, Street No 1, Trung Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Manufacture of builders' carpentry and joinery)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 12 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Giáp Hoàng
Mã số thuế:

0110183797

 Điện thoại:

02435321615

Địa chỉ: Làng Nghề Hồ Điền, Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Nghe Ho Dien Village, Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction activities)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 17 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng GC
Mã số thuế:

0110167957

 Điện thoại:

0984958558

Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 1 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Nam Dương
Mã số thuế:

0110160214

 Điện thoại:

02399222852

Địa chỉ: Cụm 2, Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 2, Trung Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 25 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Thương Mại Bảo An
Mã số thuế:

0110147742

 Điện thoại:

0986308752

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: Hamlet 1, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 12 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Quân
Mã số thuế:

0110147735

 Điện thoại:

0966100057

Địa chỉ: Cum 1, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Cum 1, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 12 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Quang Phương
Mã số thuế:

0110147774

 Điện thoại:

0896483749

Địa chỉ: Cụm công nghiệp, Thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Cong Nghiep Cluster, Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 12 - 10 - 2022

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại HT
Mã số thuế:

0110141878

 Điện thoại:

0966808896

Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Manufacture of veneer sheets; manufacture of polywood, laminboard, particle board and other panels and board)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 6 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Dịch Vụ Mai An
Mã số thuế:

0110136187

 Điện thoại:

0989188018

Địa chỉ: Cụm 1, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: Cluster 1, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 30 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Hải Nam
Mã số thuế:

0110122709

 Điện thoại:

0297235473

Địa chỉ: cụm Công nghiệp , thôn Hạ, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: Cong Nghiep Cluster, Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà không để ở (Building houses not to stay)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Giải Pháp Vật Liệu Sumo HDT
Mã số thuế:

0110112203

 Điện thoại:

0942129999

Địa chỉ: Khu chế biến lâm sản Liên Trung, Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Khu Che Bien Lam San Lien Trung, Trung Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 9 - 9 - 2022

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị 3V
Mã số thuế:

0110049745

 Điện thoại:

(024) 66565015

Địa chỉ: Lô 17, Khu công nghiệp Hồ Điền, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Lot 17, Ho Dien Industrial Zone, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2022

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Khởi Phát
Mã số thuế:

0110053879

 Điện thoại:

0862213754

Địa chỉ: Cụm 3, thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 3, Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 7 - 7 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp