Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội
Hiện tại có 1,597 Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Văn Nhân Ngọc Hùng 8668
Mã số thuế:

0110749867

Địa chỉ: Số Nhà 59 Ngõ 20 Đường Toàn Thắng, Thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 59, Lane 20, Toan Thang Street, Lat Duong Hamlet, Hong Thai Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 13 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Ăn Công Nghiệp Liên Hà Giang
Mã số thuế:

0110735053

Địa chỉ: Số Nhà 86 Ngõ 20 Đường Toàn Thắng, Thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 86, Lane 20, Toan Thang Street, Lat Duong Hamlet, Hong Thai Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 7 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp