Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội
Hiện tại có 1,473 Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Và Xây Dựng Phú Thành
Mã số thuế:

0110530426

 Điện thoại:

0865091268

Địa chỉ: Số 08, Xóm Chùa, Thôn Kiều Đoài, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 08, Chua Hamlet, Kieu Doai Hamlet, Dai Xuyen Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 4 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Trio Technology Việt Nam
Mã số thuế:

0110524912

Địa chỉ: Một phần thửa đất CN02, Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Mot Phan Thua Dat CN02, Ho Tro Nam Ha Noi Giai Doan I Industrial Zone, Dai Xuyen Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 30 - 10 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp