Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Châu Can- Huyện Phú Xuyên- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Châu Can- Huyện Phú Xuyên- Hà Nội
Hiện tại có 48 Doanh nghiệp tại Xã Châu Can- Huyện Phú Xuyên- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Hậu Phương
Mã số thuế:

0110121649

 Điện thoại:

0963222911

Địa chỉ: Số 13, Thôn Cổ Châu, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 13, Co Chau Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 9 - 2022

Công Ty TNHH Demen
Mã số thuế:

0109909467

 Điện thoại:

0914935044

Địa chỉ: Số 151 Thôn Cầu Giẽ, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 151, Cau Gie Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 18 - 2 - 2022

Công Ty TNHH HMH
Mã số thuế:

0109712365

Địa chỉ: Thôn Cổ Châu, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Co Chau Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment in specialized)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 20 - 7 - 2021

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Thương Mại Green Home Building
Mã số thuế:

0109493995

Địa chỉ: Thôn Bài Lễ, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Bai Le Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 14 - 1 - 2021

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Quốc Tế Huy Hoàng
Mã số thuế:

0109298105

Địa chỉ: Số nhà 11, thôn Bài Lễ, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 11, Bai Le Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 7 - 8 - 2020

Công Ty TNHH Cơ Giới Việt Thuận
Mã số thuế:

0109068542

 Điện thoại:

08657709880

Địa chỉ: Thôn Bài Lễ, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Bai Le Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 15 - 1 - 2020

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Anh
Mã số thuế:

0109020540

Địa chỉ: Thôn Cầu Giẽ, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Cau Gie Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Manufacture of luggage, handbags, saddlery and)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 10 - 12 - 2019

Công Ty TNHH H&Y Future
Mã số thuế:

0108897829

 Điện thoại:

0975206700

Địa chỉ: Thôn Lễ Thượng, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Le Thuong Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 13 - 9 - 2019

Công Ty TNHH Vingreen Châu Á
Mã số thuế:

0108576399

Địa chỉ: Số Nhà 55, Xóm Đình, Thôn Nghĩa Lập, Xã Châu Can , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội
Address: No 55, Dinh Hamlet, Nghia Lap Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retail sale via mail order houses or via Internet)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 7 - 1 - 2019