Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội
Hiện tại có 1,311 Doanh nghiệp tại Huyện Ứng Hòa- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xây Dựng Tứ Xuyên
Mã số thuế:

0110188788

 Điện thoại:

0786781992

Địa chỉ: Thôn Dư Xá, Xã Hòa Nam , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Du Xa Hamlet, Hoa Nam Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 22 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ- Thương Mại Lumen
Mã số thuế:

0110172562

Địa chỉ: Đội 2, Thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 2, Thai Binh Hamlet, Van Thai Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of audio and video equipment in specialized stores)

Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 4 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Hoàng Quy Bảo
Mã số thuế:

0110168975

 Điện thoại:

0866285935

Địa chỉ: Thôn Thanh Sam, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Thanh Sam Hamlet, Truong Thinh Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations)

Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 2 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Carina Việt Nam
Mã số thuế:

0110167555

 Điện thoại:

02373184866

Địa chỉ: Số nhà 55, xóm Hồng Thanh, Làng Hoàng Xá, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: No 55, Hong Thanh Hamlet, Hoang Xa Village, Van Dinh Town, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 1 - 11 - 2022

Công Ty TNHH MTV TM Kỹ Thuật Vinh
Mã số thuế:

0110164201

 Điện thoại:

02997213134

Địa chỉ: Thôn Tứ Kỳ, Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Tu Ky Hamlet, Dong Tan Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Hoá Chất Xây Dựng D&G
Mã số thuế:

0110162130

 Điện thoại:

0972833119

Địa chỉ: Xóm 11, Thôn Đinh Xuyên, Xã Hòa Nam , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Hamlet 11, Dinh Xuyen Hamlet, Hoa Nam Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 26 - 10 - 2022

Công Ty TNHH TMDV & SX Nguyễn Thái
Mã số thuế:

0110162109

 Điện thoại:

0816188585

Địa chỉ: Thôn Thần, Xã Minh Đức , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Than Hamlet, Minh Duc Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 26 - 10 - 2022

Công Ty TNHH SX Đồ Gỗ Chung Đỗ
Mã số thuế:

0110162035

 Điện thoại:

0816309988

Địa chỉ: Thôn Cầu, Xã Minh Đức , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Cau Hamlet, Minh Duc Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 26 - 10 - 2022

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Xanh Việt Nhật
Mã số thuế:

0110154940

 Điện thoại:

02433771999

Địa chỉ: Thôn Đinh Xuyên, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Dinh Xuyen Hamlet, Hoa Nam Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Manufacture of fertilizer and nitrogen compounds)

Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Jada
Mã số thuế:

0110150939

 Điện thoại:

0249628271

Địa chỉ: Xóm Thượng Đoạn, Thôn Thái Hòa, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Thuong Doan Hamlet, Thai Hoa Hamlet, Hoa Xa Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 14 - 10 - 2022

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Cơ Điện Thịnh Phát
Mã số thuế:

0110150343

 Điện thoại:

0986741313

Địa chỉ: Thôn Giang Đường, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Giang Duong Hamlet, Dong Tien Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Electrical installation activities)

Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 14 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Kiều Đức Lộc
Mã số thuế:

0110145375

 Điện thoại:

0834685343

Địa chỉ: Thôn Bùng, Xã Minh Đức , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Bung Hamlet, Minh Duc Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 10 - 10 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp