Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Sơn Công- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Sơn Công- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội
Hiện tại có 24 Doanh nghiệp tại Xã Sơn Công- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Tổng Hợp Nguyên Vật Liệu Cake
Mã số thuế:

0110776797

 Điện thoại:

02566095593

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Nghi Lộc, Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 4, Nghi Loc Hamlet, Son Cong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Đầu Tư Minh Hà
Mã số thuế:

0109885216

 Điện thoại:

0973648490

Địa chỉ: Đội 1, thôn Nghi Lộc, Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Nghi Loc Hamlet, Son Cong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 12 - 1 - 2022

Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Khí Và Môi Trường HT Việt Nam
Mã số thuế:

0107859669

 Điện thoại:

0944645885

Địa chỉ: Thôn Hoàng Dương, Xã Sơn Công , Huyện ứng Hoà , Hà Nội
Address: Hoang Duong Hamlet, Son Cong Commune, Ung Hoa District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 25 - 5 - 2017