Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Crownx
Địa chỉ: Tầng 3, tháp A tòa nhà Big Tower, số 18 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: 3rd Floor, Thap A, Big Tower Building, No 18, Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Mã số thuế:

0110154531

 Điện thoại:

0944567886

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 19 - 10 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp