Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đồng Tháp

Ảnh về Doanh nghiệp tại Đồng Tháp
Hiện tại có 12,372 Doanh nghiệp tại Đồng Tháp được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH MTV Khai Thác Chợ Phương Vân
Mã số thuế:

1402183348

 Điện thoại:

02272412210

Địa chỉ: Số 770, Ấp Mỹ Tây 1, Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 770, My Tay 1 Hamlet, My Quy Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Văn Dững
Mã số thuế:

1402183330

 Điện thoại:

0919320471

Địa chỉ: Đường Tôn đức Thắng, khóm 3, Thị trấn Mỹ An , Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp
Address: Ton Duc Thang Street, Khom 3, My An Town, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán (Law, Accounting and Auditing practice)

Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Ngày thành lập: 30 - 11 - 2022

Công An Xã Tân Thuận Tây
Mã số thuế:

1402183299

 Điện thoại:

02773987848

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Dân, Xã Tân Thuận Tây , Thành phố Cao Lãnh , Đồng Tháp
Address: Civil Group 4, Tan Dan Hamlet, Tan Thuan Tay Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác (Other associations, organizations)

Xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp