Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Long Biên- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận Long Biên- Hà Nội
Hiện tại có 16,709 Doanh nghiệp tại Quận Long Biên- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Cardiac Home
Mã số thuế:

0110195288

 Điện thoại:

0862908168

Địa chỉ: Số 21, ngách 44, ngõ Thống Nhất, Phường Cự Khối , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 21, Alley 44, Thong Nhat Lane, Cu Khoi Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính TTL
Mã số thuế:

0110194100

 Điện thoại:

0933333892

Địa chỉ: Nhà Số 12 Ngõ 33 Ngách 33/1 Phố Hoàng Minh Đạo, Phường Bồ Đề , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 12, Lane 33, Alley 33/1, Hoang Minh Dao Street, Bo De Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Mitran Việt Nam
Mã số thuế:

0110194083

 Điện thoại:

0899571116

Địa chỉ: Số 2 ngách 80/14/24 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 2, Alley 80/14/24, Hoa Lam Street, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics)

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Western Homes Consulting Group
Mã số thuế:

0110194090

 Điện thoại:

02396337496

Địa chỉ: Số 4 Dãy NO 9, Khu đô thị mới Sài Đồng, Phường Việt Hưng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 4 Day No 9, Moi Sai Dong Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu VN Global
Mã số thuế:

0110194277

 Điện thoại:

0787365777

Địa chỉ: Số 112, ngõ 94 phố Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Address: No 112, Lane 94, Thuong Thanh Street, Thuong Thanh Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Nha Khoa Á Châu HT
Mã số thuế:

0110194206

 Điện thoại:

0986503586

Địa chỉ: Số 636 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Address: No 636 Ngo Gia Tu, Duc Giang Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Minh Quân
Mã số thuế:

0110192752

 Điện thoại:

0942428456

Địa chỉ: Số nhà 39, khu đấu giá X2, đường Vườn Hồ 2, tổ 8, Phường Cự Khối , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 39, Khu Dau Gia X2, Vuon Ho 2 Street, Civil Group 8, Cu Khoi Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Và Giải Trí Venus
Mã số thuế:

0110192801

 Điện thoại:

0924806440

Địa chỉ: Số 59 đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 59, Ngoc Lam Street, Ngoc Lam Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Organization of conventions and trade shows)

Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Marketing Và Truyền Thông Quảng Cáo Tabako
Mã số thuế:

0110192745

 Điện thoại:

0987201125

Địa chỉ: Số nhà 15, ngách 23 ngõ 97 phố Đức Giang, Phường Thượng Thanh , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 15, Alley 23, Lane 97, Duc Giang Street, Thuong Thanh Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Market research and public opinion polling)

Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Yuan Xin Hà Nội
Mã số thuế:

0110189982

 Điện thoại:

0868556882

Địa chỉ: Số 543 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 543, Nguyen Van Linh Street, Sai Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Bình Minh Đông Dương
Mã số thuế:

0110191854

 Điện thoại:

02389329386

Địa chỉ: Số 14B, ngách 74, ngõ 268 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Address: No 14B, Alley 74, 268 Ngoc Thuy Lane, Ngoc Thuy Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Chất Lượng
Mã số thuế:

0110191540

Địa chỉ: Số 10B3, Khu trung đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Address: No 10B3, Khu Trung Doan 918, Phuc Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Organization of conventions and trade shows)

Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp