Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Long Biên- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận Long Biên- Hà Nội
Hiện tại có 15,005 Doanh nghiệp tại Quận Long Biên- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH MTV Bao Bì Cosimex
Mã số thuế:

0110001253

Địa chỉ: Số 55 Hẻm 86 ngõ 69/58 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Bàn , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 55 Hem 86, Lane 69/58, Nguyen Van Linh Street, Thach Ban Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/05/2022

Công Ty TNHH Tinimex
Mã số thuế:

0110001327

Địa chỉ: Số 22TT2, tổ 9, Phường Thạch Bàn , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 22TT2, Civil Group 9, Thach Ban Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/05/2022

Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Và Giám Định Nông Nghiệp Việt
Mã số thuế:

0109999929

Địa chỉ: Số 6, ngõ 286 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 6, Lane 286, Ngoc Thuy Street, Ngoc Thuy Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 17/05/2022

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Văn Hóa Thời Đại
Mã số thuế:

0109999100

 Điện thoại:

0842866868

Địa chỉ: Số 8 hẻm 604/33/20 Đường Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 8 Hem 604/33/20, Ngoc Thuy Street, Ngoc Thuy Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 17/05/2022

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hoàng Thanh Bình
Mã số thuế:

0109998107

Địa chỉ: Số 102 Dãy A - Lô Nhà vườn, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên , Quận Long Biên , Hà Nội
Address: No 102 Day A, Lot Nha Vuon, Viet Hung Urban Area, Giang Bien Ward, Long Bien District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngày thành lập: 17/05/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp