Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Sóc Sơn- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Sóc Sơn- Hà Nội
Hiện tại có 4,950 Doanh nghiệp tại Huyện Sóc Sơn- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Nhân An
Mã số thuế:

0110547765

Địa chỉ: QT9, Lô số 1, Khu tái định cư Dược Hạ, Thôn Dược Hạ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: QT9, Lot No 1, Khu Tai Dinh Cu Duoc Ha, Duoc Ha Hamlet, Tien Duoc Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp