Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bắc Sơn- Huyện Sóc Sơn- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Bắc Sơn- Huyện Sóc Sơn- Hà Nội
Hiện tại có 78 Doanh nghiệp tại Xã Bắc Sơn- Huyện Sóc Sơn- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Minh
Mã số thuế:

0110030254

 Điện thoại:

0987026866

Địa chỉ: Thôn Đa Hội, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Da Hoi Hamlet, Bac Son Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 14 - 6 - 2022

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Thịnh Đạt
Mã số thuế:

0109880578

 Điện thoại:

0961133338

Địa chỉ: Thôn Đa Hội, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Da Hoi Hamlet, Bac Son Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 7 - 1 - 2022

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Địa Ốc Bắc Sơn
Mã số thuế:

0109880507

Địa chỉ: Thôn Nam Lý, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Nam Ly Hamlet, Bac Son Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 7 - 1 - 2022

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Tổng Hợp HDP
Mã số thuế:

0109883949

 Điện thoại:

0988788481

Địa chỉ: Thôn Đô Lương, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Do Luong Hamlet, Bac Son Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 11 - 1 - 2022

Công Ty Cổ Phần Sơn VGP Group
Mã số thuế:

0109827479

 Điện thoại:

0975650515

Địa chỉ: Thôn Lai Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Lai Son Hamlet, Bac Son Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics)

Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 22 - 11 - 2021

Công Ty TNHH Giáp Việt
Mã số thuế:

0109873242

 Điện thoại:

0865178386

Địa chỉ: Thôn Lương Đình, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Address: Luong Dinh Hamlet, Bac Son Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 28 - 12 - 2021

Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Quyên
Mã số thuế:

0109763994

 Điện thoại:

0923101990

Địa chỉ: Thôn Lai Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Address: Lai Son Hamlet, Bac Son Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna and steam baths, massage and similar health care services (except sport activities))

Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 5 - 10 - 2021

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phát Triển Quốc Tế KTS Sóc Sơn
Mã số thuế:

0109946726

 Điện thoại:

0987114190

Địa chỉ: Phố Chấu, Xã Bắc Sơn , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: Chau Street, Bac Son Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 28 - 3 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải NDB Express
Mã số thuế:

0109924419

 Điện thoại:

0986228491

Địa chỉ: Xóm Chiến Thắng, Thôn Tiên Chu, Xã Bắc Sơn , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: Chien Thang Hamlet, Tien Chu Hamlet, Bac Son Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Land transport of passengers by urban or suburban transport systems (except via bus))

Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 7 - 3 - 2022

1 2 3 4 Tiếp