Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đồng Nai

Ảnh về Doanh nghiệp tại Đồng Nai
Hiện tại có 55,550 Doanh nghiệp tại Đồng Nai được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Ad Power Technology Việt Nam
Mã số thuế:

3603928675

Địa chỉ: Nhà xưởng số 2ABC, đường số 3, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Address: Nha Xuong So 2abc, Street No 3, Nhon Trach Ii - Nhon Phu Industrial Zone, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Manufacture of electronic components)

Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 31 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Tm-Dv Xây Dựng An Toàn Phát
Mã số thuế:

3603928756

Địa chỉ: Tổ 13, ấp Hưng Nghĩa, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Address: Civil Group 13, Hung Nghia Hamlet, Hung Loc Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters)

Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 31 - 8 - 2023

Công Ty TNHH TM - DV Bảo Phong
Mã số thuế:

3603928763

Địa chỉ: Số nhà 419 ấp An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Address: No 419 An Chu Hamlet, Bac Son Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 31 - 8 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp